Karriera

Shtëpia e Ankandeve ofron mundësi të barabartë punësimi për të gjithë të interesuarit me motivim për punë, ideator dhe vet-iniciues. Ne besojmë se qëllimi ynë që të kemi sukses dhe zhvillim të besimit ndaj furnitorëve dhe blerësve fillon me angazhimin tuaj dhe performancën e punonjësve. Shtëpia e Ankandeve investon në punën aktuale dhe avancimin e vazhdueshëm në karrierë. Kjo strategji e institucionit inkurajon punonjësit të marrin përsipër detyra dhe përgjegjësi të reja. Ne jemi krenarë për kulturën e punës, e cila bazohet në vlerat e institucionit tonë siç janë: përgjegjësia, integriteti, përkushtimi, rritja dhe puna në ekip.

Ne jemi gjithmonë në kërkim të individëve të talentuar që t’i bashkohen ekipit tonë. Nëse besoni se aftësitë, kualifikimet dhe përvoja juaj përputhen me vlerat e kompanisë sonë, ju lutemi dërgojeni CV-në tuaj te recruitment@ankandet.com.