Ekipi

Ron Zylfiu 

Bashkë-Drejtor Menaxhues

 

Jeton Smaka

Bashkë-Drejtor Menaxhues

 

Dafina Hasani

Zyrtare e Administratës

 

Fatlum Gashi

Kontabilist

 

Flaka Thaqi

Asistente e Administratës

 

Arjanit Kuqi

Drejtues i Ankandit

 

Besnik Maloku

Depoist

 

Azem Maliqi

Depoist