Shtëpia e Ankandeve Kosova

Njoftim! Per shkak te vendimit të Qeverise së Republikes së Kosoves të datës 23 Mars 2020, Shtëpia e Ankandeve Kosova është e detyruar të ndërprej punen deri në njoftimin e rradhe.

Shitni nepërmes Shtëpisë së Ankandeve?

LogoMakr-layerExport (26)

Blerë gjëra me çmime të volitshme.

LogoMakr-layerExport (28)

Furnizohu me gjëra të ndryshme në një vend.

LogoMakr-layerExport (29)

Blej artikuj sa don vet.